top of page
Image by Brooke Cagle

מעקב גינקולוגי שגרתי

מעקב שיגרתי גינקולוגי מומלץ לבצע אחת לשנה. החשיבות של מעקב גינקולוגי שיגרתי כולל זיהוי תחלואה גינקולוגית, טיפול בתסמינים שונים וגילוי מוקדם של ממצאים חשודים. לפי המלצות האיגודים המקצועיים של רופאי נשים במדינות מתפתחות יש חשיבות למעקב גינקולוגי שיגרתי שכולל בדיקת גורמי סיכון וטיפול בהם כמו כן בדיקות סקר לזיהוי מוקדם של תחלואה.

 

במהלך הביקור יש הערכת מצב רפואי, סימפטומים, בדיקה גופנית מלאה, בדיקה גינקולוגית וסונר גינקולוגי. הבדיקה כמובן נעשית ברגישות וסבלנות תוך תשומת לב לצרכי המטופלת. 

לפי הצורך נלקחת בדיקת סקר לוירוס הפפילומה או בדיקת פאפ לאבחן שינויים ברקמת צוואר הרחם. במהלך הביקור יש אפשרות לשוחח על תיכנון הריון, שמירה על אורח חיים בריא או שימוש באמצעי מניעה כמו כן הפנייה לבדיקות מעבדה לפי צורך. 

סיפור
bottom of page