top of page

איך עובד התהליך?

מעקב סדיר במהלך ההריון מאפשר זיהוי מוקדם של בעיות אימהיות ועובריות ומעלה את הסיכוי להריון במהלך תקין ולידת עובר בריא. המעקב השיגרתי (להריון שאינו בסיכון) כולל מספר פגישות ובדיקות:

טרם ההריון

בדיקות דם לסקר גנטי לזיהוי מחלות העוברות בתורשה כמו כן זיהוי מחלות אימהיות המצריכות מעקב מיוחד.

 

הערכה במהלך השבועות הראשונים של ההריון

הכוללת בדיקה גופנית, בדיקת תקינות הריון, בדיקות דם ראשוניות. החלטה על צורך במעקב מיוחד כגון מעקב לחצי דם או סוכרים בייתי.

שבוע 11+0 עד שבוע 13+6

בדיקת שקיפות עורפית וסקר טרימסטר 1 (בדיקת דם).

שבוע 13-17

סקירה מוקדמת לזיהוי מומים עובריים והערכת תקינות הריון.

שבוע 16-19

בדיקת חלבון עוברי (סקר טרימסטר שני) תבחין משולש או מרובע.

לאחר שבוע 16

במידת הצורך ולפי החלטת בני הזוג בדיקת מי שפיר.

שבוע 20-23

סקירת מערכות מאוחרת.

שבוע 24-28

הערכה אימהית חוזרת, בדיקות דם לרבות בדיקה לזיהוי סכרת הריון, מעקב אחר ספירת דם. 

לאחר שבוע 28

מעקב אימהי ומעקב אחר גדילה עוברית. בהתאם לרצון בני הזוג קיימת אפשרות לסקירה שלישית- בדיקה התפתחותית שאינה בסל הבריאות. בשלב זה מבוצע דיון על אופן הלידה, מעקב אימהי ועוברי עד מועד הלידה.

מעקב לאחר לידה

מתבצע גם במרפאה להערכה של החלמה לאחר לידה, בדיקה גופנית וגינקולוגית, סונר להערכה רחמית.

סיפור
Image by Juan Encalada

מעקב הריון

bottom of page