top of page
Pregnant

מעקב הריון
בסיכון גבוה

הריון בסיכון גבוה הוא למעשה הריון המצריך מעקב הדוק יותר מסיבה אימהית או עוברית עקב סיכוי מוגבר לסיבוכי הריון. הסיכון יכול לנבוע ממספר גורמים כמו ממחלות רקע אימהיות לדוגמא סכרת, מחלת יתר לחץ דם או מחלות אוטואימוניות. במקרים אחרים סיכון מוגבר יכול להיות קשור לסיבוכים עובריים כמו האטה בגדילה עוברית או מצבים המתפתחים במהלך ההריון כמו צירים מוקדמים, קיצור צוואר הרחם, דימומים וכדומה. 

סיפור

מחלות רקע אימהיות

לעיתים קיימות מחלות רקע המצריכות מעקב צמוד יותר במהלך ההריון. 

מחלות רקע לדוגמא הן מחלות אוטואימוניות, אנדוקריניות, סכרת, יתר לחץ דם, מחלות כבד או כליה. בחלק ממחלות הרקע יש צורך בהערכה טרום הריונית בכדי להתחיל את ההריון ברמת איזון מיטבית של מחלת הרקע. איזון מיטבי מקטין את הסיכון לסיבוכים במהלך ההריון. בנוסף במהלך ההריון יש צורך במעקב צמוד על מנת להקטין סיכון להחמרת מחלת הרקע בשל ההריון ולסיבוכי הריון היכולים להגרם בהמשך. בתהליך המעקב יש הערכה על צורך בטיפול תרופתי במהלך ההריון, בחירת טיפול בטוח בהריון ומעקב אחר תגובה לטיפול.  המעקב כולל הערכת סימפטומים, בדיקה גופנית, מעקב אחר בדיקות מעבדה והערכה עוברית לרבות אולטרסאונד וניטור עוברי המתבצעים במרפאה.

מחלות רקע אימהיות

היסטוריה של סיבוכי הריון

היסטוריה של סיבוכי הריון יכולה לכלול סיבוכים במהלך ההריון הקודם לרבות רעלת הריון, לידה מוקדמת, אובדני הריון, הפרדות שליה, סיבוכים במהלך לידה ועוד. נשים אלה נמצאות בקבוצת סיכון לסיבוכי הריון חוזרים ונמצאות במעקב הדוק במהלך ההריון העוקב בהתאם לצורך. חלק מהמעקב כולל הערכה של סיכון חוזר, עיבוד חווית ההריון הקודם ותמיכה במהלך ההריון נפשית ורפואית תוך ליווי צמוד. 

היסטוריה של סיבוכי הריון

סכרת הריון

סכרת הריון מתרחשת בעד 10% מההריונות כתוצאה מתנגודת מוגברת להורמון המווסת את איזון הסוכר בגוף. סכרת הריון יכולה להיות מאובחנת בשלבים שונים של ההריון ומעלה את הסיכון לסיבוכים עובריים ואימהיים. לאחר אבחנה של סכרת הריונית יש צורך במעקב סוכרים יומיומי. המעקב יכול להתבצע על ידי בדיקות סוכר במד סוכר או על ידי מכשיר תת עורי (סנסור) אשר מנטר את הסוכר התת עורי באופן רציף. הטיפול בסוכרת הריון כולל התאמה של הדיאטה, פעילות ספורטיבית ולעיתים טיפול תרופתי לאיזון רמות הסוכר. איזון מיטבי ומעקב צמוד מוריד משמעותית שיעור סיבוכי הריון. 

סכרת הריון

עיכוב בגדילה עוברית תוך רחמית

במהלך ההריון מבצעים מעקב של גדילה עוברית. ישנם מספר גורמים היכולים לגרום להאטה בגדילה התוך רחמית לרבות סיבות גנטיות, זיהומיות, אימהיות, שלייתיות. במידה ומזוהה האטה בגדילה, יש צורך בהערכה כוללת לבירור הגורם להאטה בגדילה כמו כן מעקב הדוק יותר אימהי ועוברי עקב עלייה בסיכון לסיבוכים תוך רחמיים. במהלך המעקב מבוצעות בדיקות לחץ דם אימהיות, זיהוי סימפטומים של מחלת יתר לחץ דם הריוני כמו כן הערכה עוברית הכולל בדיקות אולטרסאונד למעקב של גדילה עוברית, כמות מי שפיר כמו מעקב זרימות בכלי דם עובריים וניטור עוברי. במהלך המעקב לעיתים יש צורך בהחלטה על השגחה צמודה יותר ועלייה בתדירות מעקבים כמו כן יילוד בהתאם לנסיבות.

עיכוב בגדילה עוברית תוך רחמית

צירים מוקדמים וקיצור צוואר הרחם

לידה מוקדמת היא לידה המתרחשת לפני שבוע 37 להריון. אחד הסימנים ללידה מוקדמת יכולים להיות צירים מוקדמים וקיצור צוואר הרחם. במידה ויש הסתמנות של צירים מוקדמים או קיצור צוואר יש צורך בהערכה כוללת של סיכון ללידה מוקדמת ובהתאם החלטה על טיפול תרופתי ואופן המעקב. נשים בסיכון ללידה מוקדמת צריכות מעקב הדוק יותר במסגרת אשפוז או מרפאה בהתאם לקליניקה.

צירים מוקדמים וקיצור צוואר הרחם

הריון בגיל המבוגר

הריון בגיל המבוגר כרוך בעלייה בסיכון לסיבוכים עובריים ואמהיים. 

סיבוכים עובריים כוללים עלייה בסיכון להפלות מוקדמות, לתסמונות גנטיות, להאטה בגדילה עוברית, כמו כן עלייה בסיכון ללידה מוקדמת על רקע סיבוכי הריון. 

סיבוכים אמהיים כוללים עלייה בסיכון למחלות יתר לחץ דם הריוניות, סכרת, ניתוחים קיסריים. 

חשוב לציין שעדיין רוב ההריונות בגיל המבוגר יסתיימו בבטחה עם אמא וילד בריא אך יש צורך במעקב הדוק במהלך ההריון.

הריון בגיל המבוגר

הריון מרובה עוברים

הריון מרובה עוברים הוא הריון של יותר מעובר יחיד. הריון זה מצריך מעקב הריון בסיכון גבוה עקב סיכון מוגבר לסיבוכים עובריים ואמהיים. מלבד הסיכון המוגבר ללידה מוקדמת קיים סיכון מוגבר לסיבוכי הריון כולל מחלת יתר לחץ דם הריונית, סכרת הריון, הפרדות שלייה, כולסטאזיס בהריון, ניתוח קיסרי ודימום מוגבר לאחר לידה. בנוסף קיים סיכון מוגבר לסיבוכים עובריים בתלות בסוג ההריון מרובה העוברים. המעקב כולל מעקב אימהי קפדני לרבות מעקב עוברים.

איבודי הריון חוזרים

איבודי הריון חוזרים מוגדר כמצב שבו לאישה היו שני איבודי הריון ברציפות. במקרה זה תמיד נשאלת השאלה מה הגורם לאיבוד ההריון. הגורמים יכולים להיות אימהיים, גנטיים, זיהומים, הורמונליים ועוד. חשוב לציין כי לעיתים לא ניתן לזהות את הגורם להפלות החוזרות. במסגרת המרפאה מתבצע בירור מקיף בניסיון לזהות את הגורם ובהתאם להתאים טיפול תרופתי בכדי להוריד את הסיכון להישנות. התמיכה הנפשית והצמודה מהווה חלק בלתי נפרד של המעקב במרפאה לנשים אשר חוו איבודי הריונות חוזרים

היסטוריה של לידה שקטה

לידה שקטה היא מצב שהיילוד נולד ללא רוח חיים בשלבים מתקדמים של ההריון ויכולה להיות ממספר גורמים לרבות הפסקת הריון יזומה, לידה מוקדמת שאינה בגיל החיות או מוות תוך רחמי. המעקב לאחר היסטוריה של לידה שקטה כולל קודם כל ליווי צמוד והקניית תחושת בטחון וזמינות.  לאחר היסטוריה של לידה שקטה מומלץ לבצע ייעוץ טרום הריוני בכדי לבצע בירור מקיף של הסיבה ללידה שקטה ושקילת טיפול תומך בהריון הבא בהתאם לצורך.

הריון מרובה עוברים
איבודי הריון חוזרים
היסטוריה של לידה שקטה
bottom of page